ხარისხის საკითხი ჯანდაცვაში

  “რეალობა ცალსახაა. არსებული ინტერვენციების სიმძლავრე არ ემთხვევა ჯანდაცვის სისტემების უნარს, სრულყოფილად და ადეკვატურად მიაწოდოს ისინი მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.”
 

მარგარეტ ჩენი
გენერალური დირექტორი
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

 

  

“… ჯანდაცვას, რომელიც გვაქვს და როგორიც შეიძლება   გვქონდეს, მხოლოდ ხარვეზი კი არა უფსკრული აშორებს…”

 

  “… პრობლემას სუსტი სისტემები ქმნიან და არა ცუდი ადამიანები…”


აშშ ჯანმრთელობის ინსტიტუტის მოხსენება, 2001

 

ხარისხის პრობლემა ჯანდაცვაში, როგორც ვხედავთ, საყოველთაო და გლობალურია. ამავე დროს, მეცნიერებამ ხარისხის საკითხთან სწორი დამოკიდებულება გვასწავლა. უკეთესი ხარისხი უნდა იყოს მიზანი, თითოეული მუშაკის ყოველდღიური საზრუნავი. ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს ხარისხის შეფასებისა და მართვის ეფექტური სისტემა. მნიშვნელობა არ აქვს სამედიცინო დახმარების სისტემის რომელ რგოლს წარმოვადგენთ. თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია ხარისხის გაუმჯობესებაში თავისი წვლილი შეიტანოს.

 

გაიგეთ მეტი:

ხარისხის არსის შესახებ

ხარისხის გაუმჯობესების მეცნიერების შესახებ


იხილეთ:

ხარისხის გაუმჯობესების საწყისი საკითხები

ცვლილებათა მზა პაკეტები და მათი დანერგვის ინსტრუმენტები

სამედიცინო ხარისხის შეფასების ანგარიშები

გაუმჯობესების მაგალითები