მტკიცებულებებზე დამყარებული კლინიკური პრაქტიკა

თუ ჩვენ არ ვაღიარეთ მტკიცებულებები, ნდობის მოპოვების ძალზედ სუსტი  შესაძლებლობები გვექნება”

კარლ  ედუარდ საგანი (1934-1996), ასტროფიზიკოსი

 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის მიზანია, გააუმჯობესოს პაციენტის დაავადების გამოსავალი, მკურნალობის ხარისხი და უზრუნველყოს მკურნალობის მაღალი სტანდარტი.

ცნება ”Evidence-Based Medicine”, ანუ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა, არის არსებული, ზუსტი, საუკეთესო პრაქტიკის შედეგების გამოყენება გადაწყვეტილების მიღებისათვის, ინდივიდუალურ პაციენტთან მიმართებაში.

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის პრაქტიკა ნიშნავს ინდივიდუალური კლინიკური ექსპერტიზის ინტეგრირებას სისტემური კვლევების კლინიკურ მტკიცებულებებთან.

 

სასწავლო მასალა როგორ ჩამოვაყალიბოთ კლინიკური შეკითხვები, როგორ მოვიძიოთ და შევაფასოთ სამედიცინო მტკიცებულებები