საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, USAID -ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის მხარდაჭერით შემუშავებული გაიდლაინი და პროტოკოლი დაამტკიცა

21/10/2014 17:32

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის მხარდაჭერით, დაამტკიცა  მოზრდილებში პირველადი ჰიპერტენზიის მართვის გაიდლაინი და პროტოკოლი: