პროექტის გუნდი

თამარ ჩიტაშვილი, ექიმი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი ―  პროექტის დირექტორი


ტექნიკური გუნდი

ნატო შენგელია, ოჯახის ექიმი ― მრჩეველი ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებში
კონსტანტინე ლილუაშვილი, თერაპევტი, კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი ― ხარისხის გაუმჯობესების კონსულტანტი
ივანე ჩხაიძე, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ― ხარისხის გაუმჯობესების კონსულტანტი
ეკატერინე ჩერქეზიშვილი, ექიმი პედიატრი ― ცოდნის მართვისა და კომუნიკაციის ექსპერტი
ქეთევან ჯუღელი, ოჯახის ექიმი ― ხარისხის გაუმჯობესების კონსულტანტი იმერეთის რეგიონში  
ეკატერინე რუაძე, ექიმი, მეცნიერებათა მაგისტრი ეპიდემიოლოგიაში, პროგრამების მენეჯმენტის პროფესიონალი ― მონაცემთა ანალიზის კონსულტანტი
თინათინ ციქურიშვილი, ოჯახის ექიმი ― ვებ კონსულტანტი 
თამარ მაღლაკელიძე, 
ექიმი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი ― მონაცემთა შეყვანის კონსულტანტი

 

 ადმინისტრაციული გუნდი

შორენა ებანოიძეფინანსური მენეჯერი
მარიამ მესხიადმინისტრაციული ასისტენტი
ნატა კვერნაძე  ― მგზავრობის კოორდინატორი
გიორგი ნიკოლაიშვილი IT სპეციალისტი
ირაკლი ზვიადაძემძღოლი