კლინიკური მიმართულებები

  • გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის ფაქტორების სკრინინგი და მოდიფიცირება 

დაწესებულებები: ქუთაისის საოჯახო მედიცინის სასწავლო-კლინიკური ცენტრი, ქუთაისის #2 მოზრდილთა პოლიკლინიკა, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ამბულატორია-პოლიკლინიკა, სოფლის 13 ექიმი შემდეგი სოფლებიდან: მუხიანი, მაღლაკი, კვახჭირი, ჭოგნარი, ორპირი, მუხურა, გომი, დიდი ჯიხაიში, ნაბაკევი, გორმაღალი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებათა პაკეტი

 

  • მწვავე კორონარული სინდრომის მართვა

დაწესებულებები: დასავლეთ საქართველოს ინტევენციული მედიცინის ცენტრი, ქუთაისის რეგიონული კლინიკური საავადმყოფო, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის საავადმყოფო 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებათა პაკეტი

 

  • ქრონიკული რესპირაციული დაავადებების (ბრონქული ასთმისა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მართვა)

დაწესებულებები: ქუთაისის რეგიონული კლინიკური საავადმყოფო, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის საავადმყოფო, დასავლეთ საქართველოს ინტევენციული მედიცინის ცენტრი, ქუთაისის საოჯახო მედიცინის სასწავლო-კლინიკური ცენტრი, ქუთაისის #2 მოზრდილთა პოლიკლინიკა, ქუთაისის #3 ბავშვთა პოლიკლინიკა, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ამბულატორია-პოლიკლინიკა, სოფლის 13 ექიმი შემდეგი სოფლებიდან: მუხიანი, მაღლაკი, კვახჭირი, ჭოგნარი, ორპირი, მუხურა, გომი, დიდი ჯიხაიში, ნაბაკევი, გორმაღალი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებათა პაკეტი

 

  • სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების მართვა ბავშვებში:

დაწესებულებები: დასავლეთ საქართველოს ინტევენციული მედიცინის ცენტრი, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის საავადმყოფო, ქუთაისის #3 ბავშვთა პოლიკლინიკა, სამტრედიის "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ამბულატორია-პოლიკლინიკა, სოფლის 13 ექიმი შემდეგი სოფლებიდან: მუხიანი, მაღლაკი, კვახჭირი, ჭოგნარი, ორპირი, მუხურა, გომი, დიდი ჯიხაიში, ნაბაკევი, გორმაღალი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ცვლილებათა პაკეტი