საერთაშორისო გამოცდილება

მოდელი, რომელიც 1994 წელს პოლ ბატალდენმა ხელსახოცზე მოხაზა და ჯანდაცვის გაუმჯობესების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, დონ ბერვიკს გადასცა, მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების მრავალმა კლინიკამ გამოსცადა.

ჯანდაცვის გაუმჯობესების ინსტუტის მიმდინარე და წარსული თანამშრომლობების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

http://www.ihi.org/offerings/MembershipsNetworks/collaboratives/Pages/default.aspx

 

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის (HCI) ფარგლებში ხარისხის გაუმჯობესების განვითარებულ ქვეყნებში აპრობირებული მეთოდები განვითარებად ქვეყნებშიც დაინერგა.

მეტი ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნის თანამშრომლობების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ:

http://www.hciproject.org/collaborative_profiles