რესურსები

ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ მოძებნოთ ეროვნული თუ საერთაშორისო გაიდლაინები, მტკიცებითი ლიტერატურის მოკლე მიმოხილვები, ხარისხის გაუმჯობესების თეორიული მასალები... იმედი გვაქვს, ფორუმის წევრთა ერთობლივი ძალისხმევით, ეს მოკრძალებული კოლექცია სერიოზულ ონლაინ ბიბლიოთეკად იქცევა და ჯანდაცვის პროფესიონალებს დაეხმარება, ნებისმიერ პაციენტს და ნებისმიერ დროს უკეთესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება მიაწოდოს.

 

გაიგეთ მეტი:

როგორ მოვიძიოთ და შევაფასოთ სამედიცინო მტკიცებულებები 


იხილეთ: